Informasjon om GPS

NOF sine 50 GPS-trackere kommer til å bli benyttet på en del utvalgte økter på Camp Norway i Tyrkia. Les nøye gjennom informasjonen nedenfor dersom du skal benytte GPS.

I tillegg oppfordres alle løpere til å benytte GPS-klokker på alle høyintensive økter. Merk at det ikke er tillatt å benytte GPS-klokke på de to WRE-løpene i klasse D/H21E.

Utøvere som får utdelt GPS
I forbindelse med utdeling av GPS-enheter vil det også bli gitt informasjon om hvordan GPS slåes på/av og om bruk av GPS. Alle vil få et ark med denne informasjonen sammen med GPS'en.

Ansvar for utøver for hver økt
Vi planlegger å dele ut GPS'er på begynnelsen av samlingen og ta disse inn igjen på slutten av samlingen (kan bli endret, men dette er planen i utgangspunktet). Utøvere som blir tildelt GPS er da ansvarlig for følgende i forbindelse med hver økt:
 • Husk å ta med GPS-utstyr på de utvalgte øktene - og å lade GPS i forkant av økten
 • Slå på GPS-enhet minst 10 minutter / max 25 minutter før start på økt 
  • GPS skal ligge på et sted med god utsikt i alle retninger - ikke inntil vegg/buss eller under trær
 • Løpe løpet med GPS'en plassert i vesten med den tynne enden opp
  • Ikke i lomme - det gir dårligere nøyaktighet
 • Slå av GPS-enhet rett etter målgang
  • Max 5 minutter etter målgang - og IKKE løpe ut i terrenget igjen med GPS på
 • Lade opp GPS-enhet etter hver økt med utdelt lader
  • Lading tar 3-4 timer - ladelys blir grønt når lading er ferdig
PS! Det er flott om du løper med GPS-klokke som backup i tilfelle vi får problemer med dekning for GPS-trackerne. Husk at du ikke kan løpe med GPS-klokke i WRE-løp i D/H21E.

Økter/løp der GPS skal benyttes
GPS er foreløpig planlagt benyttet på følgende økter/løp:
 • Mellomdistanseløp, torsdag 21/2
 • WRE sprint, fredag 22/2
 • Langdistanseløp, lørdag 23/2
 • WRE mellomdistanse ,søndag 24/2
 • Veivalgstrening Cakirlar-Georgi, tirsdag 26/2 formiddag
 • KnockOut sprint, tirsdag 26/2 ettermiddag (utvalgte løpere)
GPS, lader og vest vil bli utdelt etter liste ved ankomst Tyrkia, og samlet inn igjen etter siste treningsøkt/løp den enkelte utøver skal delta på (for de fleste vil det være etter KnockOut-sprinten). GPS-data vil ikke legges ut live, men bli publisert i etterkant av økten (dette fordi vi ikke får kart for løpene før etter at løpet er avsluttet).

Merk: Pass godt på GPS-enheter, ladere og vester. Mistet GPS/lader/vest må erstattes. Ved innlevering skal GPS-utstyr KUN leveres til Jan Kocbach (ikke til andre trenere / ledere) - og alt utstyr du har mottatt skal leveres samlet. Eget tidspunkt/sted for innlevering vil bli annonsert.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar